Kazimierz Jagiellończyk - portret

Kazimierz Jagiellończyk – twórca potęgi Rzeczypospolitej

Views 417

Kazimierz IV Jagiellończyk był trzecim synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej, choć kiedy przyszedł na świat, jego średni brat już nie żył. Zmarł bowiem, mając niespełna rok. To właśnie na jego cześć najmłodszy syn Jagiełły otrzymał imię Kazimierz.

Młody królewicz raczej nie mógł liczyć na objęcie tronu. Kiedy przyszedł na świat 30 listopada 1427 roku, jego ojciec, król Jagiełło miał już 76 lat. Po śmierci monarchy tron objął najstarszy z rodzeństwa Władysław (Warneńczyk), który miał wtedy zaledwie 10 lat.

Kazimierz Jagiellończyk wielkim księciem litewskim

Kazimierz Jagiellończyk wychowywany był pod czujnym okiem matki i opiekunów, odebrał dobrą edukację, oprócz polskiego znał również język ruski. Ćwiczył tężyznę fizyczną, uczył się walczyć i polować. W 1440 roku zmarł wielki książę litewski i pod nieobecność króla Władysława Warneńczyka, który walczył wtedy o tron na Węgrzech, litewscy bojarzy wybrali 12-letniego Kazimierza Jagiellończyka na wielkiego księcia litewskiego. Tym samym doszło do chwilowego zerwania unii polsko-litewskiej, ponieważ władza na Litwie powinna spoczywać także w rękach polskiego króla.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()