Władysław Jagiełło - portret

Władysław Jagiełło – najdłużej panujący król w historii Polski

Views 957

Władysław Jagiełło urodził około 1352 roku na Litwie. Był synem wielkiego księcia litewskiego Olgierda i po nim objął też władzę na Litwie. Za jego panowania Litwa zagrożona była najazdami Krzyżaków pod pozorem krzewienia wiary chrześcijańskiej. Jagiełło szukał więc sojuszników i znalazł ich w Królestwie Polskim.

W tym czasie na polskim tronie zasiadała Jadwiga Andegaweńska, która została uznana za króla Polski. Sojusz korzystny był również dla Rzeczypospolitej, więc 2 lutego 1386 roku sejm wybrał Jagiełłę na króla Polski. Później wypadki potoczyły się już błyskawicznie. 15 lutego przyjął chrzest oraz imię Władysław, trzy dni później poślubił królową Jadwigę. 4 marca Władysław II Jagiełło został koronowany na króla Polski.

Król Władysław Jagiełło

Dzięki Władysławowi Jagielle ostatni kraj pogański w Europie przyjął chrześcijaństwo. Ta sytuacja bardzo nie odpowiadała zakonowi krzyżackiemu, który chciał kontynuować najazdy na Litwę i nie uznał jej nawrócenia. Dlatego całe rządy króla Władysława Jagiełły przebiegały w cieniu konfliktu z Krzyżakami. To właśnie Jagiełło poprowadził wojska polskie i litewskie do zwycięstwa w jednej z najsłynniejszych bitew w historii Polski i całej Europy. 15 lipca 1410 roku nieopodal wsi Grunwald wojska dowodzone przez Jagiełłę rozbiły armię zakonu krzyżackiego i obległy Malbork – stolicę państwa krzyżackiego. Mimo tego wielkiego zwycięstwa i zawarcia pokoju konflikt z Krzyżakami trwał do śmierci króla.