Kim był Kopernik? Poznaj jego wykształcenie i zawody

Views 1.76k

Mikołaj Kopernik to wielki polski odkrywca, astronom. Jednak astronomia nie była jedyną dziedziną. Naukowiec miał wiele zawodów.

Mikołaj Kopernik – wykształcenie i zawody 

Jest takie powiedzenie, że ktoś jest „człowiekiem renesansu”. Mówi się tak o kimś, kto ma dużą wiedzę z różnych dziedzin, wykonuje wiele zawodów lub ma wiele zainteresowań. Tacy byli właśnie ludzie wykształceni w epoce renesansu, a Mikołaj Kopernik jest tego najlepszym przykładem. Czym więc zajmował się Kopernik, poza odkryciami w astronomii? 

  • Miał bardzo wszechstronne wykształcenie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował astronomię, matematykę, fizykę i filozofię, a później na Uniwersytetach w Padwie i Bolonii prawo i medycynę.
  • Przede wszystkim Kopernik znany jest ze swoich odkryć z dziedziny astronomii, a zwłaszcza opracowania heliocentrycznego Układu Słonecznego i napisania dzieła „O obrotach ciał niebieskich”. Zanim jednak do tego doszło zajmował się wieloma innymi dziedzinami.
  • Przez wiele lat był sekretarzem i lekarzem biskupa warmińskiego.
  • Był administratorem dóbr warmińskich.
  • Pełnił funkcję posła i dyplomaty, brał udział w wielu działaniach administracyjnych i dyplomatycznych – m.in. uczestniczył w negocjacjach z Krzyżakami w sprawie zwrotu Polsce Braniewa.
  • Był też uznawanym ekonomistą i miał odkrycia w dziedzinie ekonomii. W dziele „Traktat o monetach” zauważył, że jeśli na rynku są dwa rodzaje monet – jedne zawierające w sobie więcej srebra lub złota, a drugie zdecydowanie mniej wartościowych kruszców, to te „lepsze” monety znikną z rynku, ponieważ ludzie będą je zbierać, a na rynku zostaną tylko „gorsze” monety. W skrócie reguła opracowana przez Kopernika brzmi „pieniądz gorszy wypiera lepszy”. Odkrycie to zostało zapisane jako prawo Kopernika-Greshama (obaj naukowcy odkryli tę zależność).

Zobacz także: Czy wiesz, kim chcesz zostać w przyszłości?