Król Ludwik Węgierski

Ludwik Andegaweński – król Węgier i Polski

Views 64

Ludwik Węgierski, nazywany też Ludwikiem Andegaweńskim (ze względu na dynastię, z której się wywodził), urodził się, według różnych źródeł, 5 marca lub 5 kwietnia 1326 roku. Był synem pierwszego władcy z tej dynastii, który rządził Węgrami. Co ważne, jego matką była córka króla Władysława Łokietka, a zarazem siostra króla Kazimierza Wielkiego, Elżbieta Łokietkówna.

Było to pewnie jedną z przyczyn, dla których Ludwik Węgierski miał zostać królem Polski, jeśli Kazimierz Wielki nie doczekałby męskiego potomka. Układ taki podpisano w 1335 roku, kiedy Ludwik miał 9 lat. W wieku 16 lat został królem Węgier, a 28 lat później, 17 listopada 1370 roku został koronowany na króla Polski.

Ludwik I Wielki, król Węgier

Ludwika Węgierskiego uważa się za jednego z najwybitniejszych władców Węgier. Bardzo dbał o swoje państwo, znacznie też poszerzył jego terytorium. W czasie wielu kampanii dołączył do królestwa węgierskiego Dalmację, Mołdawię i część Bułgarii. Na Węgrzech bardzo często władcy temu dodaje się przydomek Wielki.

Ludwik Węgierski, król Polski

W Polsce jednak nie zdobył zbyt dużej popularności. Nie było to przypadkowe. Ludwik Węgierski, jeśli tylko mógł, unikał wizyt w Polsce, tłumacząc, że nie służy mu tutejszy surowy klimat. Przez wiele lat rządy w Polsce w jego imieniu sprawowała matka Elżbieta Łokietkówna, a po jej śmierci trzech kolejnych regentów (czyli osób zastępujących króla w czasie jego nieobecności).