Świat bez liczb i pomiarów?

Views 1.06k

System miar

Dzięki matematyce możemy mierzyć i porównywać wielkości różnych przedmiotów. Niby proste, ale aby zrozumieć, jakie to ważne, spróbuj sobie wyobrazić świat bez liczb i pomiarów! W czasach starożytnych ludzie używali do mierzenia przedmiotów części ciała. Ale ludzie są różnej wielkości i w efekcie pomiary też dawały różne wyniki. Zatem zdecydowanie nie było to dobre rozwiązanie.