rozmieszczenie kubków smakowych na języku

Jak działa język. Zmysł smaku i inne funkcje języka

Views 64

Język to bardzo ważny narząd, z którego korzystamy właściwie przez cały czas, ale najczęściej nie zdając sobie z tego sprawy.

Jeśli chodzi o zmysł smaku, to niemiecki naukowiec David Hänig w 1901 roku przedstawił pracę, w której stwierdził, że za rozpoznawanie poszczególnych smaków odpowiadają różne części języka. Ponad 70. lat później naukowcy stwierdzili jednak, że każdy smak można wykryć dowolną częścią języka, ale na różnych częściach dany smak odczuwamy mocniej albo słabiej.

Jakie są funkcje języka? 

Język pełni bardzo ważne zadania. Oto kilka przykładów funkcji języka:

  • zadaniem języka jest układnie pokarmu, w taki sposób, aby został odpowiednio rozdrobniony przez zęby;
  • język przesuwa też pokarm po rozdrobnieniu w kierunku gardła;
  • językiem rozpoznajemy oczywiście smaki, ale też temperaturę potraw, które chcemy zjeść;
  • język jest częścią zmysłu dotyku
  • u człowieka język pomaga też w mówieniu.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()