Zegar, 24 godziny. Doba

Dlaczego doba ma 24 godziny, a godzina 60 sekund?

Views 549

Doba to astronomiczna jednostka upływu czasu. Możemy mówić o dobie ziemskiej, występującej na naszej planecie, ale też np. o dobie marsjańskiej lub wenusjańskiej. Sprawdź, ile trwa doba, kto wymyślił 12-godzinny zegar i jak kiedyś mierzono czas.

Zanim wynaleziono zegar, ludzie mierzyli czas porami roku, wschodami i zachodami słońca. Opracowanie pierwszego zegara słonecznego, nazywanego gnomonem, przypisuje się Chińczykom. Taki zegar wyznaczał godziny na podstawie przesuwającego się cienia.

Ile trwa doba?

Mówiąc o dobie, najczęściej mamy na myśli dobę ziemską, czyli czas, w którym Ziemia wykonuje pełny obrót wokół własnej osi. Ziemia obraca się wokół własnej osi o 360° dokładnie w ciągu 23 h 56 min 4,091 s i jest to tzw. doba gwiazdowa. Dla ułatwienia organizacji i liczenia czasu na naszej planecie przyjęto rachubę czasu opartą na 24-godzinnej dobie słonecznej. Doba wynosi zatem 24 godziny, które dzielą się na 1440 minut i 86400 sekund.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()