Magnes na lodówce

Co to jest magnes i jak działa? Rodzaje magnesów

Views 714

Magnes to rodzaj ciała fizycznego, a więc przedmiotu, za pomocą którego można przyciągnąć inny przedmiot. Jak działa magnes? Wytwarza pole, którego siła przyciąga ładunki elektryczne w innych przedmiotach.

Magnesy bardzo pomogły człowiekowi, wykorzystano je np. w rozwoju przemysłu.

Co to jest magnes?

Magnes to przedmiot, który wytwarza stałe pole magnetyczne. Co to oznacza? W środku magnesu wytwarza się siła, która oddziałuje na ładunki elektryczne w innych przedmiotach. Magnes może przyciągać zarówno przedmioty, które się nie ruszają, jak i te, które się przemieszczają.

Czy wiesz, że…

Jeśli przepiłujesz magnes na pół, każdy z kawałków stanie się osobnym magnesem z dwoma biegunami. Nie można otrzymać magnesu tylko z jednym biegunem.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()