Banknot z podobizną Mieszka I

Mieszko I – kim był pierwszy historyczny władca Polski?

Views 97

Mieszko władzę objął około 960 roku. Jako że jest to pierwszy historyczny władca Polan, uważa się go za twórcę polskiej państwowości. Jedną z największych zasług Mieszka I było doprowadzenie do chrztu Polski, dzięki czemu jego państwo zostało uznane przez inne państwa europejskie.

Mieszko I okazał się bardzo sprawnym władcą. Jego ziemie obejmowały początkowo tylko Wielkopolskę, Mazowsze, Kujawy i Pomorze Wschodnie. W trakcie jego rządów do państwa Polan przyłączono Pomorze Gdańskie i Zachodnie oraz Małopolskę i Śląsk.

Kim byli przodkowie Mieszka I?

Początki naszego państwa giną w mrokach dziejów. Dlatego najstarsze przekazy związane są z legendami. Jedna z nich mówi o okrutnym księciu Popielu, który rządził w Gnieźnie. Jego uczynki zostały srogo ukarane, a sam Popiel został zjedzony przez myszy. Po jego śmierci na przywódcę Polan wybrano Siemowita, syna skromnego, ale szanowanego gospodarza – Piasta. Tak rozpocząć miały się rządy dynastii Piastów w Polsce. Po śmierci Siemowita, według legendy, władzę objął jego syn Lestek, następnie Siemomysł i wreszcie na scenę historii wszedł Mieszko I. Mimo że Mieszko to postać historyczna, to z jego dzieciństwem wiąże się legenda. Według niej Mieszko do 7. roku życia był niewidomy, a wzrok odzyskał w trakcie postrzyżyn, co miało być zapowiedzią jego niezwykłych osiągnięć w przyszłości.

Konkretny rok urodzenia Mieszka I jest trudny do ustalenia. Historycy przyjmują, że urodził się między 922 a 945 rokiem. Pierwsze dokumenty, w których pojawia się informacja o Mieszku I, pochodzą z 963 roku i zawarte są w kronice saskiej. Co ciekawe, to również pierwszy dokument, w którym pada nazwa „Polska”.