Drzewo genealogiczne

Drzewo genealogiczne Piastów. Początki polskich władców

Views 761

Rok 966 to umowna data powstania państwa polskiego. W tym roku Polska przyjęła chrzest i stała się państwem w całym tego słowa znaczeniu. A stało się to dzięki Mieszkowi I, ówczesnemu księciu Polski. Był to też pierwszy władca wywodzący się z dynastii Piastów, którego istnienie potwierdzają kroniki.

Mieszko objął władzę w państwie Polan około 960 roku, czym zapoczątkował rządy tej dynastii przez ponad 400 lat (z krótką przerwą na panowanie Wacława II) do 1370 roku. Dynastii Piastów zawdzięczamy powstanie Polski. To władcy pochodzący z tego rodu zjednoczyli kraj, zabezpieczyli jego granice i zadbali o jego rozwój. Zdarzali się jednak rządzący, którzy nie zapisali się pozytywnie w historii.

Początki drzewa genealogicznego Piastów

Piast Kołodziej to pierwszy legendarny władca państwa Polan. Od niego pochodzi nazwa całej dynastii. Co ciekawe, według niektórych badań słowo „Piast” nie było imieniem, ale nazwą funkcji piastuna, czyli opiekuna synów księcia. Według przekazów władzę w państwie Polan przejął po śmierci okrutnego księcia Popiela syn Piasta, Siemowit. Kolejne miejsca w drzewie genealogicznym zajmują według legend jego potomkowie: Lestek i Siemomysł. Dopiero Mieszko I jest władcą państwa Polan, o którym mamy absolutną pewność, że istniał naprawdę.

Najważniejszym osiągnięciem księcia Mieszka I jest na pewno chrzest Polski. Poza tym władca ten stoczył pierwszą zwycięską bitwę z książętami niemieckimi pod Cedynią w 972 roku. W kolejnych latach drzewo genealogiczne Piastów rozwijało się bez bocznych odgałęzień. Następnym władcą został Bolesław Chrobry, który wygnał z kraju drugą żonę Mieszka i jej trzech synów, tak aby mógł niepodzielnie rządzić państwem Polan. Był znakomitym władcą, który rozszerzył terytorium państwa, wzmocnił je wewnętrznie, a przede wszystkim zdołał doprowadzić do swojej koronacji, stając się pierwszym królem z dynastii Piastów.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()