Zmysły człowieka: węch, dotyk, smak, wzrok, słuch

Zmysły człowieka i ich rola w życiu

Views 42

Zmysły to w największym skrócie zdolność do dobierania różnych bodźców zewnętrznych. Dowiedz się ile zmysłów ma człowiek.

Człowiek ma pięć zmysłów. Są to: zmysł dotyku, zmysł smaku, zmysł węchu, zmysł wzorku i zmysł słuchu. Ich zadaniem jest zbieranie informacji ze środowiska otaczającego człowieka, tak aby mógł uniknąć niebezpieczeństw czy uzyskać dane, które pozwolą mu na zdobycie pożywienia. Ich działanie jest bardzo podobne – informacje przekładają na impulsy elektryczne, które przekazują do mózgu. 

Zmysły smaku i węchu  dla bezpiecznego jedzenia

Narządy zmysłów odpowiedzialne za rozpoznawanie smaków znajdują się w jamie ustnej i na języku. Są to tzw. kubki smakowe. Kiedy przyjmujemy jakiś pokarm, uaktywniają się odpowiednie receptory, które rozpoznają cztery podstawowe rodzaje smaków: słodki, gorzki, słony i kwaśnym i wysyłają informację do mózgu, który rozróżnia, co jemy i jaki ma to smak.

Węch to zmysł, który przede wszystkim ma za zadanie ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Nieprzyjemny, gryzący i intensywny zapach jest informacją dla mózgu, żeby jak najszybciej opuścić to miejsce. Poza tym dzięki zapachowi wiemy, czy jedzenie jest świeże i czy można je bezpiecznie zjeść. Narządami zmysłu węchu są receptory wychwytujące z powietrza określone cząsteczki i przekazujące za pomocą impulsów elektrycznych informacje o nich do mózgu.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()